Coronacrisis

Steunmaatregelen voor jouw bedrijf

De coronacrisis zorgt voor veel onrust bij bedrijven. Mogelijk ondervind je ook de nodige hinder. 

Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben we een handig overzicht gemaakt dat je informeert over mogelijke steunmaatregelen die voor jouw onderneming van toepassing zijn. Via de link in de laatste kolom kan je rechtstreeks doorklikken naar de bevoegde instantie waar je deze steunmaatregelen effectief kunt aanvragen. 

We verzoeken je daarom deze procedures stipt te volgen.  Probeer het zoveel mogelijk zelf!   Dit zal de aanvraagprocedure versnellen, waardoor je sneller gebruik kan maken van de steunmaatregelen. Indien het echter niet lukt kunnen onze dossierbeheerders assistentie verlenen. 

Belangrijke websites en telefoonnummers

Deze websites en telefoonnummers kunnen van pas komen als je vragen hebt over jouw specifieke situatie. Deze worden constant geüpdatet.

Bezoek de website van Unizo

Bezoek de website van Vlaio

Bezoek de website van Voka

Telefoonnummer Federale overheidsdienst: 0800 14 689

Telefoonnummer Unizo: 0800 20 750

Telefoonnummer Vlaio: 0800 20 555

 

Steunmaatregel Waarom Voor wie Waar aanvragen
Vlaams beschermingsmechanisme Omwille van de verstrengde coronamaatregelen hebben sommige bedrijven nog steeds, door de beslissingen van de nationale veiligheidsraad, een serieuze omzetdaling in de maanden augustus en september 2020. De Vlaamse Regering besliste na de succesvolle UNIZO-lobby om bedrijven financieel te ondersteunen door een Vlaams beschermingsmechanisme, een ondersteuningspakket voor de vaste kosten van bedrijven tot maximaal 15.000 euro.  Vennootschappen en eenmanszaken De premie aanvragen kan vanaf oktober 2020. https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/vlaamse-beschermingsmechanisme
Ondersteuningspremie

Omwille van de coronamaatregelen hebben sommige bedrijven door de exploitatiebeperkingen, zelfs na de versoepelingsmaatregelen van de  Nationale Veiligheidsraad van 3 juni jl. een serieuze omzetdaling. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona ondersteuningspremie in het leven geroepen.

Vennootschappen en eenmanszaken

Doe een aanvraag tot en met 15 augustus.
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-ondersteuningspremie/wat-is-de-corona-ondersteuningspremie

 

Overbruggingsrecht
 

Is een uitkering voor bedrijven en zelfstandigen die door de coronacrisis o.a. hun personeel niet kunnen betalen, grondstoffen niet kunnen aankopen of facturen niet kunnen betalen. Vanaf 8 juni is er ook een relance-overbruggingsrecht voor de maanden juni, juli en augustus Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten + zelfstandigen in bijberoep

Uw sociaal verzekeringsfonds: https://www.rsvz.be/nl/sociale
verzekeringsfondsen

 

Sociale bijdragen Alle zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociale verzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen. Ook vermindering & vrijstelling van sociale bijdragen behoren tot de mogelijkheid.  Alle zelfstandigen Uw sociaal verzekeringsfonds: https://www.rsvz.be/nl/sociale
verzekeringsfondsen
Afbetalingsplannen Voor alles wat betreft de bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting, sociale bijdragen & diverse leveranciers.  Vennootschappen en eenmanszaken Bij desbetreffende schuldeiser
Personeel De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische redenen als om overmacht – worden gedurende drie maanden verhoogd van 65 procent (met een maximum van 2.754,76 euro per maand) naar 70 procent van het loon van de werknemer in kwestie. Dit moet het inkomensverlies voor de getroffen werknemers beperken. Arbeiders en bedienden Bij uw sociaal secretariaat
 
Kredieten (crisiswaarborg) Ondernemingen kunnen nu bovenop de reeds bestaande waarborgregeling ook voor bestaande niet-bancaire schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen en dat tot maximaal 12 maanden (voorheen slechts tot 3 maanden). Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgmogelijkheden voor investeringskredieten en werkkapitaal. Vennootschappen en eenmanszaken Uw bankier

Meer info over waarborgregeling: 

https://www.pmvz.eu/
corona-uitbreiding
Uitstel kredieten De Belgische banken staan toe dat kredietnemers kosteloos hun afbetalingen van hun woningkredieten en bedrijfskredieten later kunnen aflossen als ze betaalproblemen ondervinden. Particulieren en bedrijven Uw bankier
Tijdelijke verlaging van het BTW-tarief in de HORECA Op 6 juni 2020 heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om het btw-tarief dat van toepassing is op sommige restaurant- en cateringdiensten te verlagen. Dit koninklijk besluit trad in werking op maandag 8 juni 2020 maar zal pas in de loop van deze week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. Let wel: Gebruikt u een geregistreerd kassasysteem (GKS)?
Pas de programmering van uw kassasysteem dan zo snel mogelijk aan.
Horeca bedrijven

Meer info: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/tijdelijke-verlaging-van-btw-tarief-in-horeca

Meer info over GKS: https://www.geregistreerdkassasysteem.be/nl/nieuws/aanpassing-btw-tarieven